Miljøstyrelsen: Lukkeliste freder fem af de dårligste affaldsanlæg

INGENIØREN, AF SIMON FREIESLEBEN: Den foreløbige vurdering af KL:s »dødsliste« fra Miljøstyrelsen rejser tvivl om hvorvidt planen sikrer, at det reelt er de mindst miljørigtige affaldsforbrændingsanlæg, der lukkes. Da Kommunernes Landsforening fik til opgave at udarbejde en reduktionsplan, som skulle nedbringe den danske affaldsforbrændingskapacitet med 30 procent var et af kravene fra politikerne, at planen skulle sikre, at »de miljømæssigt dårligste anlæg lukker«.

Derfor medførte det et politisk ramaskrig og stor undren i branchen, da lukkelisten blandt andet pegede på, at en række spritnye forbrændingsanlæg bør lukke og slukke inden 2030 – heriblandt Argos »Energitårnet« i Roskilde fra 2014 og det Norfors-ejede Usserød-anlæg fra 2017.

Nu viser det sig imidlertid, at myndighederne rejser tvivl om, hvorvidt KL’.s lukkeliste lever op til kravet om at sikre, at det er de miljømæssigt dårligste anlæg, der lukkes. WasteTech har fået indblik i Miljøstyrelsens foreløbige vurdering af lukkelisten, og her skriver styrelsen blandt andet: KL har ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at de 10 anlæg på lukkelisten er de 10 miljømæssigt dårligst fungerende anlæg. Der bør være en uddybende forklaring, når alle de miljømæssigt dårligste anlæg på den liste KL selv har identificeret på baggrund af emissioner ikke optræder på lukkelisten, efter der er taget højde for andre hensyn, der er formuleret i den politiske aftale.«
Det er vigtigt at fremhæve, at den vurdering som WasteTech har fået indsigt i, er af foreløbig karakter. Det vil sige, at den potentielt kan ændre sig, såfremt nye oplysninger dukker op. Den endelige vurdering fra myndighederne, der enten godkender eller forkaster KL’.s lukkeliste, forventes først færdig den 12. februar. Her vil der også indgå vurderinger fra Energistyrelsen og Forsyningstilsynet.

Læs hele artiklen på Ingeniøren her