Farvel til stort og småt brændbart

Juni måned siger vi farvel til Stort og Småt brændbart. Til gengæld får vi en ny fraktion 'Uegnet til genanvendelse'.

Hvorfor nedlægges småt og stort brændbart?

Stort og småt brændbart har tjent os godt i årtier, men vi vil gerne sikre os, at alle gode ressourcer bliver sorteret ud til genanvendelse, og da det meste alligevel hører hjemme i andre containere, er det på tide at fjerne stort og småt brændbart.

 

Hvad betyder det for miljøet?

På ARGOs genbrugspladser er der mere end 40 forskellige containere. Noget går til direkte genbrug, andet oparbejdes for materialegenanvendelse og så er der noget, der går til miljømæssig specialebehandling (også kaldet miljøfarligt affald).

Bedre sortering giver øget genanvendelse og mere miljø. Ved at gøre en fælles indsats for bedre sortering, vil det, der tidligere endte i småt brændbart svare til, at ARGO øger genanvendelsen for de 14 genbrugspladser med i alt 7.000 ton om året!

Vil du vide mere om, hvad der sker med det sorterede affald, så klik herunder

Hvordan fungerer den nye sortering?

Selv om vi gør vores bedste, vil der være en mindre del af affaldet, som stadig er uegnet til genanvendelse. Derfor er sidste skud på stammen “Uegnet til genanvendelse” til det affald, som ikke kan afleveres i en af de andre mere end 40 containere.

‘Uegnet til genanvendelse’  er IKKE en erstatning for Småt brændbart, og kan bruges til disse typer af affald:

  • Sammensatte produkter som f.eks. ringbind, der er lavet at både plast, pap og metal.
  • Glasfiber
  • Plastpresenning armeret med metal eller fiber
  • Ukrudstyper som eksempelvis Bjørneklo
  • Tømte cementsække

Vil du vide mere om, hvad der sker med det sorterede affald, så klik herunder:

Bøger

Hård plast og PVC

Pap

Papir

Plastflasker og plastdunke

Plastfolie

Tøj og tekstiler

Træ