Farvel til stort og småt brændbart

I løbet af 2018 siger vi farvel til stort og småt brændbart på samtlige 14 genbrugspladser i Lejre, Roskilde, Køge, Stevns og Kalundborg Kommune, i målet om at øge genanvendelsen.

Hvorfor nedlægges småt og stort brændbart?

Stort og småt brændbart har tjent os godt i årtier, men vi vil gerne sikre os, at alle gode ressourcer bliver sorteret ud til genanvendelse, og da det meste alligevel hører hjemme i andre containere, er det på tide at fjerne stort og småt brændbart.

 

Hvad betyder det for miljøet?

På ARGOs genbrugspladser er der mere end 40 forskellige containere. Noget går til direkte genbrug, andet oparbejdes for materialegenanvendelse og så er der noget, der går til miljømæssig specialebehandling (også kaldet miljøfarligt affald).

Bedre sortering giver øget genanvendelse og mere miljø. Ved at gøre en fælles indsats for bedre sortering, vil det, der tidligere endte i småt brændbart svare til, at ARGO øger genanvendelsen for de 14 genbrugspladser med i alt 7.000 ton om året!

Vil du vide mere om, hvad der sker med det sorterede affald, så klik herunder

Hvordan fungerer den nye sortering?

Selv om vi gør vores bedste, vil der være en mindre del af affaldet, som stadig er uegnet til genanvendelse. Derfor er sidste skud på stammen “Uegnet til genanvendelse” til det affald, som ikke kan afleveres i en af de andre mere end 40 containere.

‘Uegnet til genanvendelse’  er IKKE en erstatning for Småt brændbart, og kan bruges til disse typer af affald:

  • Sammensatte produkter som f.eks. ringbind, der er lavet at både plast, pap og metal.
  • Glasfiber
  • Plastpresenning armeret med metal eller fiber
  • Ukrudstyper som eksempelvis Bjørneklo
  • Tømte cementsække

Vil du vide mere om, hvad der sker med det sorterede affald, så klik herunder:

Bøger

Hård plast og PVC

Pap

Papir

Plastflasker og plastdunke

Plastfolie

Tøj og tekstiler

Træ

 

 

Køge Kommune har sagt farvel til brændbart

Køge Kommunes genbrugspladser tog fornem
afsked med stort og småt brændbart

Torsdag over middag tog genbrugspladserne i Køge og Bjæverskov, fornem afsked med stort og småt brændbart. Afskeden blev markeret af Niels Hörup, formanden for ARGO og Niels Rolskov, formand for klima- og planudvalget i Køge Kommune, som var tilstede og sendte den sidste container med brændbart afsted til ressourceudnyttelse.

Det var et vemodigt, omend fortrøstningsfuldt øjeblik, da den sidste container med stort og småt brændbart forlod Køge Genbrugsplads. Nye tider og fornyet syn på genanvendelsesmuligheder er årsagen til, at der siges farvel til stort og småt brændbart.

-I ARGO løser vi opgaver ud fra en økonomisk, samfunds- og miljømæssig tilgang for at omdanne affald til ressourcer.
I den sammenhæng er ’Farvel til stort og småt brændbart’ et helt naturligt og nødvendigt tiltag. Vi oplever, at borgerne er klar til meget mere genanvendelse til fordel for miljøet og derfor, er det også det helt rigtige tidspunkt for dette tiltag. Det kræver naturligvis en ekstra indsats af borgerne, at sortere det affald som tidligere blev lagt i containerne ’Stort og småt brændbart’, og det er vi meget opmærksomme på. Derfor har vi i den kommende tid sat ekstra bemanding på pladserne, som er parate til at hjælpe og vejlede, fortæller Niels Hörup, formand for ARGO.

Der er masser at genanvendelse at hente i det tidligere brændbare affald og det gavner miljøet. Træ, pap, plast og tekstiler er nogle af de materialer som nemt kan genanvendes. Genbrug og genanvendelse fylder meget på alles dagsorden – også hos borgerne i Køge Kommune.

– Det føles rigtig godt, at Køge kommune, sammen borgere og ARGO, tager ansvar og går forrest på netop dette område. Tiltaget er ikke bare rigtigt, det er også nødvendigt, hvis vi skal gøre en reel indsats der varmer på den miljømæssige bundlinje, fastslår Niels Rolskov, formand for klima – og planudvalget i Køge kommune.

Forandringen blev også markeret på Bjæverskov Genbrugsplads. Her fik borgerne en snak om genanvendelse og de nye sorteringsmuligheder med Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune og medlem af ARGOs bestyrelse.

Erfaringer og opbakning fra borgere
Indtil videre har fire genbrugspladser i Lejre og Roskilde Kommune sagt farvel til brændbart, og siden er cirka 60 % af det affald, som tidligere landede i brændbart, blevet afleveret til genbrug og specialbehandling. Mængderne af genanvendeligt plast og tekstil er fordoblet, genanvendeligt pap er steget med cirka 50 procent og rent træ med cirka 50 %.
Erfaringer Lejre Kommune og Roskilde Kommune er desuden, at langt de fleste borgere synes godt om initiativet og gerne vil yde den ekstra sorteringsindsats til gavn for miljøet.

ARGO prioriterer affaldet
Cirkulær økonomi er omdrejningspunktet for ARGO og derfor er prioriteringen: Genbrug først, genanvendelse før energiudnyttelse og til sidst deponering. I den sammenhæng nedlægges stort og småt brændbart trinvis henover 2018 på alle 14 genbrugspladser som ARGO driver. ARGO forventer at øge genanvendelsen med cirka 60 kg pr. husstand om året.

ARGO er fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Yderligere oplysninger
Finn Kjær, Genbrugschef, Telefon.: 46 34 75 52 eller mail fk@argo.dk
Rie Døllner, Kommunikationskonsulent, Mob.: 6155 8605 – rid@argo.dk