Affaldsbeholder, plast

Skal sorteres som Hård plast

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

23