Bøjle, træ

Skal sorteres som Indendørs træ

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

39