Ketchupflasker glas

Skal sorteres som Glas

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

11