Papkasse

Skal sorteres som Pap

Rent pap til genbrug

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

21

Rent pap til genbrug