Rensebenzin

Skal sorteres som Maling, olie og kemikalier

Hvad sker der med affaldet?

Der må kun afleveres farligt affald til kemihuset inden for de bemandede åbningstider. Farligt affald skal afleveres i lukkede tætte emballager, og man kan ikke påregne at få emballagerne med hjem efter aflevering, da der ikke foretages omhældning på genbrugspladsen.

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

20