Telt, uden stænger

Skal sorteres som Tekstiler

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

41