Tøj, som kan genbruges

Skal sorteres som Tøj til genbrug

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

40