ARGOs nyheder

ENERGITÅRNET ÅBNER IGEN FOR RUNDVISNINGER

Fredag den 1. oktober er det igen muligt for skoleklasser, foreninger og andre interesse-fællesskaber at komme på rundvisning på Roskilde kraftvarmeværk ’Energitårnet’. Anlæggets mange interessante features og teknologi kan altså igen opleves ’live’, og alle de mange nysgerrige spørgsmål vil blive besvaret af kompetente rundvisere hos ARGO.

KOM TIL ÅRETS COCONF21

Vil du være med til en spændende dag, hvor hundrede af innovatører samles om tematikkerne brugeradfærd, new normal, bæredygtige boliger og grundvandssikring , som repræsenteres af ARGO, Boligselskabet Sjælland, Constructa , Fors A/S, Roskilde Kommune, Roskilde Kongrescenter og Roskildes vidensinstitutioner .  

HVOR BLIVER AFFALDET AF?

Hvad sker der med din gamle computer efter genbrugspladsen? Hvad bliver der af den tomme spraydåse? Hvordan bliver madresterne til gødning og biogas? Det og meget andet kan du få svar på i fem nye animationsfilm, der viser, hvad der sker med affaldet - fra du smider det ud, til det får nyt liv i nye produkter eller bliver omdannet til energi. Animationsfilmene skal gøre os klogere på, hvad der sker med vores affald, og vigtigheden af at sortere.

FLAG PÅ ENERGITÅRNET NÅR DE DANSKE FODBOLDTALENTER GÅR PÅ BANEN

Der er sikkert mange, der sidder med krydsede fingre, arme og tæer, når de danske fodboldtalenter går på banen i det første EM nogensinde på dansk jord. I den forbindelse klæder ARGO Energitårnet i Dannebrog, og håber på, at vi bliver vidne til nogle gode og underholdende kampe – og gerne som vindere, når kampene fløjtes af, så vi kan opleve endnu mere bold

ARGOs ÅRSRAPPORT: ARGOs resultat for 2020 er tilfredsstillende trods covid-19 udfordringer

På ARGOs bestyrelsesmøde den 27. maj blev årsrapporten for 2020 godkendt. Rapporten indeholder en opsamling på de økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige resultater for 2020.

DIGITAL EVENT: VEJEN TIL COP 26 – AMBITIØSE KLIMAMÅL KAN OPNÅS MED CO2-FANGST

Vær med, når U.S. Embassy in the Kingdom of Denmark og C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen inviterer til digital event om, hvordan CO2-fangst kan levere et stort bidrag til at nå klimamålene. Fokus vil være på teknologi, innovation, og hvilke politiske tiltag der skal til for at nå målene.

Book adgang til direkte genbrug

Folketinget har ønsket at borgere og erhverv skal have mere adgang til direkte genbrug, altså til de materialer som er funktionelle og leveres i form af affald på genbrugspladserne. Derfor åbner ARGO op for at private, erhvervsdrivende og øvrige kan reservere et modtagerområde på genbrugspladsen. Her vil den enkelte kunne modtage efterspurgt materiale fra sine medborgere. Initiativet startes op på Køge Genbrugsplads.

C4-fællesskabet: Her er vores anbefalinger til en national strategi for CO2-fangst

KRONIK I ALTINGET: Der er behov for en ambitiøs plan for fangst, lagring og udnyttelse af CO2. Potentialet er enormt, og CO2-fangst kan blive afgørende for, om Danmark når det tårnhøje klimamål i 2030 på en omkostningseffektiv måde, skriver direktører for København største energiselskaber.

Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu

ARGO MED FLERE SELSKABER: En række store forsyningsselskaber i hovedstadsområdet vil med klyngesamarbejdet C4 gøre CO2-fangst til en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. CO2-reduktioner på omkring 3 mio. tons årligt er mulige, hvis man på Christiansborg udviser den fornødne politiske vilje.

ENERGITÅRNET I RØDT: Satellit med dansk udstyr lander i aften på Mars

I aften lander NASA en satellit på Mars, og det har fået New York og Sydney til at gå i rødt for, at markere denne begivenhed. Da Danmark har en del udstyr med, så går Energitårnet naturligvis også i rødt!

Pressekommentar som følge af Energistyrelsens afvisning af KL’s liste

PRESSEKOMMENTAR AF NIELS HÖRUP, BESTRYELSESFORMAD I ARGO OG BORGMESTER I SOLRØD.: Kommentar til Energistyrelsens vurdering vedrørende KLs liste over, hvilke affaldsforbrændingsanlæg der bør lukke som led i den grønne omstilling af affaldssektoren.

Ni borgmestre i opråb: Lukning af ARGO er både dyrt og dårligt for klimaet

ALTINGET, KRONIK: Beslutningen om at lukke forbrændingsanlægget ARGO er truffet på et yderst mangelfuldt grundlag. Lukning vil være en miljømæssig fejl og efterlade borgerne med en milliardregning, skriver ni borgmestre fra Sjælland.

Energitårnet klædt i Dannebrog

Søndag aften var ARGOs Energitårn klædt i Dannebrog som en hyldest til håndboldherrerne, der spillede sig til VM titlen, og til hele Danmark, der bakkede op om holdet og flere gange måtte holde vejret under de i spændende kampe. Energitårnet klædt i Dannebrog vil kunne nydes i aftenmørket frem til onsdag. Tillykke til håndboldherrerne!

Lukkeliste gør mere klimaskade end klimagavn

DEBATINDLÆG AF NIELS HÖRUP & TRINE LINDEGAARD HOLMBERG I DK NYT: Den grønne omstilling af affaldssektoren bliver mere sort end grøn, desværre Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik 16. juni 2020 en aftale om en grøn omstilling af den danske affaldssektor. I den forbindelse lagde klimaminister Dan Jørgensen (S) i et interview med Politiken vægt på, at det bør være ”de dårligste [anlæg] både ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv, der lukker”.

KL’s plan for den grønne omstilling af affaldssektoren bliver helt sort

ARGO: Den grønne omstilling står øverst på vores alles dagsorden – politisk såvel som for affaldssektoren. Kommunernes Landsforening (KL) har som led i udmøntningen af den politiske aftale af 16. juni 2020 om en grøn omstilling af affaldssektoren fået til opgave at pege på, hvilke affaldsforbrændingsanlæg der skal lukkes. Her fremgår et af Danmarks nyeste anlæg ARGO i Roskilde på listen.

ARGO henter direktør fra Stevns Kommune

Stevnsbladet, (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen): Direktør i Stevns Kommune, Hanne Stensen Christensen skifter til ARGO den 1. februar, hvor hun skal arbejde som udviklingschef.

KL’s Dødsliste lukker topmoderne anlæg – forbrugerne betaler

Det kan få alvorlige konsekvenser for borgerne på Sjælland, at Kommunernes Landsforening (KL) i dag har udpeget de forbrændingsanlæg, som foreslås lukket som følge af aftalen med Folketinget fra 16. juni om en grøn affaldssektor.

Destruktion af raske mink

TILSAGN OM SAMFUNDSOPGAVE: Flere affaldsanlæg i Danmark har modtaget henvendelse fra Fødevarestyrelsen med anmodning om at bistå med forbrænding af mink, som i disse dage bliver aflivet, som følge af sundhedsmyndighedernes Covid-19 risikoindsatser. ARC i København, ARGO i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup har også modtaget denne henvendelse og har torsdag over for myndighederne bekræftet, at de medvirker til løsning af opgaven.

ARGO overgår til nødberedskab grundet corona

CORONA VIRUS: ARGO overgår til nødberedskab på baggrund af regeringens udmelding om, at alle offentligt ansatte der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem.

Mere grøn energi fra madaffald i ni kommuner

ARGO SIKRER EN ENDNU MERE EFFEKTIV OMDANNELSE AF DET FRASORTEREDE MADAFFALD TIL GRØN ENERGI I FORM AF BIOGAS: Fra midten af 2020 sorterer borgerne i ARGOs ni ejerkommuner madaffald ved husstandene. I nogle kommuner har man gjort det i årevis, andre kommuner starter i år. ARGO har i samarbejde med kommunerne nu fundet en ny løsning, som fremadrettet sikrer en endnu mere effektiv omdannelse af det frasorterede madaffald til grøn energi i form af biogas.

Invitation til åbning af Gensalg i Køge

KØGE GENBRUGSPLADS: KØGE GIVER ET SKUB I DEN CIRKULÆRE RETNING, NÅR ARGO ÅBNER GENBRUGSBUTIKKEN ’GENSALG’ : Du er inviteret til en åbningsfest af de genbrugelige af slagsen den 27. marts klokken 15.30, hvor ARGO slår dørene op for genbrugsbutikken Gensalg på Køge Genbrugsplads.

ARGOs flotte resultat giver penge tilbage til kunderne

BEDRE RESULTAT END FORVENTET: Året 2019 gav et bedre resultat end forventet for ARGOs kraftvarmeværk i Roskilde, og derfor sender ARGO nu penge tilbage til en lang række kunder. Affalds- og energiselskabet ARGO er som andre virksomheder i gang med at opgøre sit resultat for 2019. Selskabet kan endnu en gang konstatere, at ARGOs kraftvarmeværk har en sund og robust økonomi, og har givet overskud igennem en årrække.

Smil Emil – STU-praktikant blomstrer i butikken Gensalg

ARGO, af Rie Døllner: Når der skal testes, kvalificeres og prissættes elektronik i genbrugsbutikken ’Gensalg’ på Roskilde Genbrugsplads, så er det Emils ansvar og fornøjelse. Emil er STU-praktikant, det vil sige han i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb grundet en diagnose, der gør at han ikke kan tage en uddannelse indenfor de traditionelle rammer. Ved første øjekast kan Emil synes sky og indadvendt – men det er langt fra det fulde billede af Emil. Emil er en humørspreder, der forstår at bidrage positivt til arbejdsdagen og er vellidt af såvel kollegaer, ledelse og kunder.

Samarbejde med udviklingshæmmede er en ‘win-win situation’

ARGO, af Rie Døllner: Hver fredag kommer der mellem 5-7 udviklingshæmmede borgere, sammen med to pædagoger, ud til affaldsselskabet ARGO og samler affald på genbrugsanlægget i Gadstrup i en times tid. De udviklingshæmmede borgere er glade for at samle affald, og deres indsats er tydelig, hvilket ses på mængden af fyldte poser og det rene areal, når de forlader stedet. Samarbejdet med denne borgergruppe er lig med udtrykket ’win win situation’ for alle parter, og kan nemt kopieres til gavn og glæde.

Succes for genanvendelsen

'FARVEL TIL BRÆNDBART’ GØR AFFALD TIL RESSOURCER: Genanvendelsen er øget med 11.000 ton på årsbasis – det er 4.000 ton mere end forventet. Det er et bidrag på cirka 90 kilo pr. husstand – hvilket er 30 kilo mere end forventet. Disse resultater gavner ikke bare på den miljømæssige bundlinje, det er også en tydelig indikation om, at borgerne er med på sorterings-bølgen og ønsker at værne om miljøet.