Audebo Miljøcenter

På miljøcentret deponerer vi den sidste rest af affald, som hverken kan genanvendes eller energiudnyttes.

Adresse

Hagesholmvej 7
4520 Svinninge
Tlf.: 59 46 07 20
Fax: 59 46 07 19

Åbningstider

Mandag – fredag Kl. 6.00 – 15.30
Den 1. maj og  5. juni lukker Audebo Miljøcenter klokken 12. Der er desuden lukket på alle helligdage.

Adgang for private og erhverv

Situationen grundet Coronavirus

UPDATE: ARGOs overgår til nødberedskab som følge af Corona-virus fra den 13. marts. Det betyder at, ARGO fortsat:
– Holder kraftvarmeværket (og affaldsmodtagelsen på værket) i drift (alle rundvisninger er aflyst)
– Holder deponiet (og affaldsmodtagelsen) på Audebo Miljøcenter, samt modtagelsen af affald på Gadstrup genbrugsterminal i drift
–  ARGO besvarer alle telefonhenvendelser

ARGO lukker derimod:
– Alle genbrugspladser, herunder døgnåben adgang. Dog nødåbnes fire pladser (Kalundborg, Køge, Roskilde og Torkilstrup) mandag, onsdag og fredag kl. 9-11 for erhvervskunder (første gang mandag den 16. marts 2020)
– Alle genbrugsbutikker

Disse forholdsregler gælder indtil videre til mandag 30. marts 2020 – ændringer til overstående kan dog ske i takt med myndighedernes anbefalinger.

Info om indlevering af materialer

På miljøcenteret drives det eneste aktive deponi i ARGO, hvor det er muligt at deponere ikke-brændbart eller ikke-genanvendeligt affald.
Der foregår følgende aktiviteter på anlægget:

Indlevering og sortering af deponiaffald
Omlastning og neddeling af brændbart affald og dagrenovation fra Kalundborg-, Holbæk- og Odsherred kommune
Neddeling af rødder, stød og have/parkaffald
Omlastning af jern og metal
Omlastning af gips
Omlastning af rent træ til genanvendelse

Husk at alt affald til deponering SKAL karakteriseres/deklareres.

Vær opmærksom på, at genanvendelige materialer som gips, rent træ, jern og metal fra erhverv ikke modtages i Audebo Miljøcenter pr. 1. januar 2020 . ARGO anbefaler at erhvervsaffald af nævnte materialer fremover afleveres til fx RGS90, DAMIFO, STENA etc. Kommunalt affald indholdende lignende materialer modtages fortsat i Audebo Miljøcenter.