Audebo Miljøcenter

På miljøcentret deponerer vi den sidste rest af affald, som hverken kan genanvendes eller energiudnyttes.

Adresse

Hagesholmvej 7
4520 Svinninge
Tlf.: 59 46 07 20
Fax: 59 46 07 19

Åbningstider

Mandag – fredag Kl. 6.00 – 15.30
Den 1. maj og  5. juni lukker Audebo Miljøcenter klokken 12. Der er desuden lukket på alle helligdage.

Adgang for private og erhverv

Info om indlevering af materialer

På miljøcenteret drives det eneste aktive deponi i ARGO, hvor det er muligt at deponere ikke-brændbart eller ikke-genanvendeligt affald.
Der foregår følgende aktiviteter på anlægget:

Indlevering og sortering af deponiaffald
Omlastning og neddeling af brændbart affald og dagrenovation fra Holbæk- og Odsherred kommune
Omlastning af jern og metal
Omlastning af gips

Husk at alt affald til deponering SKAL karakteriseres/deklareres.

Vær opmærksom på, at genanvendelige materialer som gips, rent træ, jern og metal fra erhverv ikke modtages i Audebo Miljøcenter pr. 1. januar 2020 . ARGO anbefaler at erhvervsaffald af nævnte materialer fremover afleveres til fx RGS90, DAMIFO, STENA etc. Kommunalt affald indholdende lignende materialer modtages fortsat i Audebo Miljøcenter.