Tømningsordning for olie- og benzinudskillere, samt sandfang

Du har som virksomhed mulighed for at tilmelde dig vores tømningsordning for olie- og benzinudskillere og sandfang.

SMOKA priser pr. 30. november 2022
YdelsePriser
Visuel inspektion og pejling af udskiller inkl. Sandfang229,7
Geografisk registrering af brønd + fotodokumentation (kun ved første besøg)114,85
Visuel inspektion, pejling og tømning af udskiller inkl. Sandfang (udkørsel + 30 min hos kunde)689,08
Yderligere anvendt tid pr. påbegyndt 15 min ifm. tømningsopgave229,7
Transport pr. ton (olie, vand og slam)218,55
Forgæves kørsel459,38
Pejling af øvrige sandfang/vejbrønde mm.56,87
Tømning af øvrige sandfang/vejbrønde mm.85,85