Nyheder fra ARGO

Her kan du læse nyheder, aktualiteter og arrangementer der omhandler ARGOs forretningsområde

Indlæg i Altinget - September 2018


DEBAT:
Landets tredjestørste affalds- og energiselskab øger genanvendelsen af affald ved at fjerne kategorierne småt og stort brændbart. Samtidig udnytter kraftvarmeværkerne ikke-genanvendelsesegnet affald til energi. Dét er cirkulær økonomi, skriver Argo.

Af Niels Hörup og Trine Lindegaard Holmberg, Hhv. bestyrelsesformand og direktør i ARGO

ARGO er landets tredjestørste affalds- og energiselskab, som ejes af ni sjællandske kommuner. ARGO’s bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi, som handler om at omdanne affald til ressourcer og understøtte udviklingen henimod en mere cirkulær økonomi.
Vi løser opgaver med håndtering og behandling af affald med det fokus at flytte affaldet (eller rettere ressourcerne) så højt op i ’affaldshierarkiet’ som muligt. Vi prioriterer affaldsbehandling således: Genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering.
Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.