29.05.2024ARGO

ARGO er nu klar til aktieselskabsgørelse og går konkurrenceudsættelse i møde med solid økonomi

ARGOs ni ejerkommuner har netop godkendt strukturen for den kommende ARGO-koncern. Samtidig viser selskabets årsresultat, at ARGO går den kommende konkurrenceudsættelse af affaldsbranchen i møde med en solid økonomi.

Et overskud på 68,6 mio. kroner og nogle af landets skarpeste takster for affaldsforbrænding. Sådan lyder ARGOs netop offentliggjorte årsresultat for 2023. Det er dermed med et solidt økonomisk afsæt, at kommunalbestyrelserne i ARGOs ni ejerkommuner nu har godkendt selskabets struktur for den kommende ARGO-koncern.

ARGO kan derfor gå godt rustet ind i konkurrencen om at omdanne forbrændingsegnet affald til ressourcer. Det sker den 1. januar 2025, når landets affalds- og energiselskaber skal konkurrenceudsættes.

Vi har haft et godt samarbejde med ejerne om at omdanne ARGO til aktieselskab. Samtidig leverer ARGO et tilfredsstillende årsresultat, som giver den kommende ARGO-koncern et solidt økonomisk afsæt for den konkurrence, der venter. Vi ser derfor optimistisk på fremtiden og på konkurrenceudsættelsen, fortæller Tomas Breddam, bestyrelsesformand i ARGO.

Sætter priserne ned

ARGOs robuste økonomi betyder, at selskabet fra næste år sætter flere priser ned. Blandt andet kommunernes betaling for at ARGO driver genbrugspladser, håndterer og sender affald videre til behandling. Samtidig sænker selskabet prisen for håndtering af madaffald markant med godt 200 kroner pr. ton. Priserne indgår i kommunernes fastsættelse af husstandenes affaldsgebyr.

Mere direkte genbrug

På ARGOs 14 genbrugspladser håndterede selskabet i 2023 godt 145.000 ton affald og sendte 81,5 procent af affaldet til genanvendelse. ARGOs tre genbrugsbutikker solgte samtidig cirka 345.000 indleverede genstande videre med en CO2-besparelse på cirka 4.400 ton. I 2024 forventer ARGO at øge CO2-besparelsen yderligere ved at lancere direkte genbrug på alle selskabets genbrugspladser.

Det betyder, at borgere og virksomheder får bedre adgang til at aflevere ting til genbrug samtidig med, at de kan tage ting gratis fra samme område. Det giver både ARGO, borgere og virksomheder nye muligheder for at forebygge affald og for at bidrage endnu mere til den grønne omstilling, fortæller Tomas Breddam, bestyrelsesformand i ARGO.

CO2-fangst senest i 2030

Med en målsætning om at etablere CO2-fangst i 2030 – og gerne tidligere – vil ARGO i 2024 også have stort fokus på at forberede et kommende CO2-fangstanlæg. Selskabet har allerede inviteret potentielle forretningspartnere fra alle led i værdikæden til markedsdialog.

Om ARGO og aktieselskabsgørelse

  • ARGO omdannede i 2023 i alt 334.372 ton restaffald til fjernvarme og elektricitet. Det svarer til 53.000 husstandes årlige varmeforbrug og 77.000 husstandes årlige elforbrug – uden brug af olie, kul eller gas
  • I 2023 har ARGO importeret 120.435 ton restaffald til energiudnyttelse fra andre lande i EU. Restaffald som ellers ville blive deponeret på losseplads
  • ARGO bidrager hvert år til statskassen gennem afgifter og CO2-kvoter
  • I 2023 betalte ARGO 186,1 mio. kroner i afgifter og CO2-kvoter
  • Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år
  • Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning aktieselskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025
  • Selskabsmodellen for ARGO betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser