24.01.2022ARGO

ARGOs input til den kommunale affaldsplanlægning 2022

Den danske affaldssektor står over for store forandringer frem mod 2030. Den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter rammerne for et regulært paradigmeskifte, der dels skal sikre store CO2-reduktioner – og samtidig udvikle og fremme den cirkulære økonomi.

De nye nationale initiativer på affaldsområdet, der er videre beskrevet i Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032, sætter retningen for kommunernes videre udarbejdelse af den kommunale affaldsplanlægning. ARGO vil med dette input til den kommunale affaldsplanlægning redegøre for hvordan det fælleskommunale affaldsselskab kan bidrage og understøtte udviklingen af en cirkulær økonomi.

Læs hele publikationen på dette link: ARGOs input til den kommunale affaldsplanlægning 2022_version 2 af 21.01.2022