01.09.2022ARGO

Energiselskab fører millioner tilbage til kunderne

Affalds- og energiselskabet ARGO har i første halvår af 2022 realiseret et stort overskud fra selskabets affaldsenergianlæg i Roskilde på grund af de høje markedspriser på el. Det overskud vil ARGO sørge for, at affalds- og varmekunderne nu får del i allerede i år.

Bestyrelsen i ARGO har nemlig besluttet, at selskabet fra 1. september vil sende, hvad der svarer til 36 millioner kroner tilbage til kunderne, som på den måde får del i selskabets overskud. Da forbrugerne ikke køber varme eller afleverer affald direkte hos ARGO, føres pengene fra 1. september tilbage til kommuner, virksomheder og fjernvarmeselskabet VEKS.

2022 er et hårdt år for vores kunder, fordi blandt andet krigen i Ukraine betyder højere priser på eksempelvis el, varme og naturgas. Så når det går ARGO godt, så skal vores kunder selvfølgelig også kunne mærke det og særligt i trængte tider. Det er blandt årsagerne til, at vi sender 36 millioner kroner tilbage allerede nu.

Niels Hörup, bestyrelsesformand i ARGO

Vil holde fjernvarmepriserne i ro
Det er ikke første gang, at ARGO sender en stor del af overskuddet tilbage til kunderne. Allerede i starten af året sendte affalds- og energiselskabet 39 millioner kroner af overskuddet fra 2021 tilbage til deres kunder. Dette skyldtes blandt andet de høje priser på el, som er fortsat ind i 2022.

Det er blandt andet internationale faktorer, der er med til at skyde markedsprisen på el i vejret. Af samme grund er ARGOs indtægter på salg af el højere end forventet, og derfor går selskabet mod strømmen og vil føre penge tilbage til kunderne.

Egentlig kunne vi sagtens vente til årsskiftet med at tilbageføre pengene, men når der genereres så stort et overskud, som der gør nu, så skal det også kunne mærkes hos kunderne. Prisen på el er markedsbestemt, og den kan vi ikke ændre på.

Trine Holmberg, Direktør i ARGO

Et af de selskaber, som modtager en tilbagebetaling, er fjernvarmeleverandøren VEKS, som leverer varme svarende til cirka 170.000 husstandes forbrug.

”De fleste fjernvarmeværker ser i øjeblikket ind i stigende brændselspriser – og det presser også prisen på fjernvarme op. Med sin prisreduktion er ARGO med til at sikre, at fjernvarmeprisen i VEKS’ forsyningsområde formentlig kan holdes stabil i 2022 – det sætter alle VEKS’ kunder meget stor pris på i denne usikre tid”

Lars Gullev, direktør i VEKS

Udover at føre penge tilbage til fjernvarmekunderne vil ARGO også sætte taksterne ned for aflevering af dagrenovation og forbrændingsegnet erhvervsaffald. Helt konkret sænkes taksten fra 420 kroner per ton affald og ned til 360 kroner per ton affald.

Fakta om ARGO

  • ARGO I/S er et affalds- og energiselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner (Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns).
  • ARGO håndterer affaldet efter prioriteringen: Direkte genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse og endelig en sidste rest til sikker deponering.
  • I 2021 håndterede ARGO over 700.000 ton affald på selskabets genbrugspladser, genbrugsanlæg, kraftvarmeværk og miljøcenter.
  • Heraf energiudnyttede kraftvarmeværket knap 343.000 ton restaffald. Det svarer til 64.400 husstandes strømforbrug og 50.300 husstandes fjernvarme uden brug af olie, gas og kul.
  • Samme år havde ARGO 1,5 million besøgende på selskabets 14 genbrugspladser.
  • ARGO samarbejder med blandt andre kommunale jobformidlinger og kriminalforsorgen om at bringe mennesker tættere på arbejdsmarkedet.
  • Læs mere om ARGO på www.argo.dk

For yderligere kommentarer:
Direktør Trine Holmberg, ARGO, mobil 2928 8844