25.04.2022Forbrænding

Fart på CO2 fangst og bedste rammer for udfasning af naturgas

Fjernvarmesektoren kan og vil spille en rolle i udfasningen af naturgas og den grønne omstilling. Vi skal sætte farten op ambitionerne om CO2-fangst og skabe de bedste rammer for udfasningen af naturgas.

Derfor er ARGO meget enig med Dansk Fjernvarme i at vi skal:

– Genbesøge klimaftalerne fra 2020 og skærpe målene, hvis der skal tempo på udfasningen af naturgas og de grønne investeringer.

– Prioritere biogas til spidslast og sørg for at bevare incitamenterne til elproduktion på kraftvarmeværkerne.

– Justere rammebetingelserne så både individuel opvarmning og fjernvarmeproduktion kan blive fossilfri

– Afskaffe det nuværende afgiftssystem på affalds- og fjernvarmeområdet og erstatte det med CO2-beskatning

– Hæve ambitionerne for CO2-fangst og gøre det attraktivt at investere i.

– Skabe klarhed for fremtidens fjernvarme produktion: Ny regulering skal hurtigt på plads.

– Udnytte potentialet i affaldsenergien, og lade os finde en model, der sikrer forsyningen på el og varme, til gavn for både samfundsøkonomi, forbrugerpriser og klimaet.

Du kan læse hele fjernvarmesektorens klima- og forsyningsudspil her: Fart på et grønt Danmark – Dansk Fjernvarmes klima- og forsyningsudspil april 2022