07.07.2022ARGO

I madaffaldets fodspor

31 fagmedarbejdere fra kommuner og forsyninger, samt en håndfuld ARGO-medarbejdere, tog i fodsporene på madaffaldet på en solrig dag i juni måned. For at blive klogere på madaffaldet, udbyttet og med sigte på en større vidensdeling inviterede ARGO på tur til ARGOs nye aflæsserbygning til madaffald, forbehandlingsanlægget Gemidan og Solrød biogasanlæg.

Dagen startede med kaffe og en kort gennemgang af byggeriet af den nye aflæsserbygning til madaffald (KOD) på ARGOs matrikel. Berit Nielsen, Projektleder i ARGO, gennemgik funktionen af aflæsserbygningen, der har to aflæsningsporte og et spor til at læsse store lastbiler med madaffald til videreforarbejdning hos virksomheden Gemidan.
Alle fik mulighed for at besigtige bygningen indefra, og se kranen fordele madaffaldet fra den ene silo over i den ’store silo’. Aflæsserbygningen kan omlaste op til 500 ton madaffald om ugen.
Alt under jorden på bygningen, samt siloerne, er lavet i beton, mens anlægget over jorden er lavet i stål. I både ind – og udgang af bygningen er der installeret hurtiglukkende porte for at begrænse eventuelle lugtgener til omgivelserne, samt for at begrænse risikoen for indtrængen af skadedyr. Der er desuden vandforsyning til spuling af dæk og gulv med afledning til siloen ved aflæsserpladsen.

Sortering af madaffaldet
Næste stop i dagens program var forbehandlingsanlægget Gemidan i Ølstykke. På anlægget tog Tobias Breinholt Hoffmann og Flemming Løvbo, henholdsvis salgschef og driftleder i Gemidan A/S, imod gruppen.
Tobias og Flemming gav en grundig gennemgang af processen på anlægget. Madaffaldet køres gennem en poseåbner (en snegl som vrider poserne i stykker), inden det kører videre ind i en ”pulper” (en stor blender), hvor madaffaldet tilføres vand, som omdanner det indsamlede madaffald til en grød, som kaldes pulp. Pulpen bliver presset igennem en sigte, der frasorterer andet materiale, som ikke er blevet opløst i pulpen. Det er fx plastposer, som madaffaldet er afleveret i, kødben hvor kødresterne er vasket fra, ispinde samt de stive stængler fra roser i blomsterbuketter. Den sigtede pulp bliver derefter fragtet til Solrød biogasanlæg.


Gravko med madaffald i hallen på Gemidan

Solrød Biogasanlæg omdanner pulp til gas
Efter en kort frokostpause i rabatten ved Risø gik turen videre til Solrød Biogasanlæg, som ligger op til Køge Bugt motorvejen i Solrød.
Her bød Jacob Wagner Jensen, Biomassechef, gruppen velkommen med en kort introduktion af Solrød Biogas. Jacob omtalte også efterspørgslen på naturgas jævnfør den igangværende energikrise.

Efter den korte intro, gav Jacob en grundig rundvisning, hvor han blandt andet fortalte, at pulpen fra Gemidan pumpes ind i store gæringstanke, hvor det behandles sammen med gylle og andet organisk affald, fx rester fra fødevareproduktion.
I gæringstankene nedbrydes og omdannes det organiske materiale ved hjælp af bakterier, der udvikler biogas. Processen efterlader en afgasset rest som består af vand, svært nedbrydeligt organisk materiale og plantenæringsstoffer, blandt andet fosfor. Det bliver i store tankbiler kørt direkte fra biogasanlægget ud til landmænd, der bruger det som gødning på markerne.

Fra madaffald til biogas
Biogas der er renset til naturgaskvalitet, kan sendes ud i naturgasnettet, hvor det som andet naturgas kan bruges i industriprocesser, til opvarmning eller komprimeres og fyldes på tanke som brændstof til tung transport. Biogas består hovedsageligt af den brændbare gas metan, samt CO2 og vand. For at biogassen kan sendes ud i naturgasnettet skal CO2
og vand trækkes ud.
Ifølge ARGOs udbudskrav skal al biogas fra ARGOs madaffald opgraderes, og sendes ud på naturgasnettet.

Farvel og tak for i dag
Efter rundvisningen kørte bussen med gruppen retur til ARGO i Roskilde, hvor der blev sagt pænt farvel og tak for i dag.

Mere information og madaffald og andet genanvendeligt affald
Klik her og læs folderen om sortering af madaffald og andet genanvendeligt affald