07.02.2024ARGO

Nye regler: Sådan afleverer du asbestaffald fra 15. februar

Arbejdstilsynet har indført nye regler for, hvordan du må aflevere asbestaffald. Reglerne gælder på vores genbrugspladser og på vores Miljøcenter i Audebo fra 15. februar 2024. Læs her hvordan du gør.

Asbestaffald er farligt affald. For at beskytte både dig, andre og miljøet endnu bedre har Arbejdstilsynet indført nye regler for, hvordan du må aflevere asbestaffald. Reglerne gælder på vores genbrugspladser og på vores Miljøcenter i Audebo fra 15. februar 2024.

Sådan afleverer du asbestaffald på genbrugspladsen:

  1. Fugt støvende asbestaffald, så støvet ikke breder sig
  2. Pak asbestaffaldet ind i to lag tæt, lukket og klar plast
  3. Sørg for, at indpakningen ikke kan gå i stykker, når du flytter og kører med affaldet

Kravene gælder for alt potentielt asbestholdigt affald. Ankommer du til genbrugspladsen med asbestaffald, der ikke er pakket korrekt ind, må vi desværre bede dig køre igen. Du kan læse mere i vores folder om asbestaffald på genbrugspladsen her.

På genbrugspladsen kan du aflevere op til 15 eternitplader. Har du flere, skal du bestille en vognmand, som kan transportere pladerne til ARGOs deponi i Audebo.

Sådan afleverer du asbestaffald på Miljøcentret i Audebo:

  1. Fugt asbestaffaldet med vand, så støvet ikke breder sig
  2. Pak asbestaffaldet ind i to lag tæt, lukket plast eller i bigbags
  3. Sørg for, at indpakningen ikke kan gå i stykker ved pålæsning, transport og aflæsning
  4. Mærk indpakningen med ”Asbest”
  5. Sørg for, at affaldet kan tippes/kranes af bilen – det er ikke tilladt at aflæsse manuelt
  6. Benyt sikkerhedsudstyr og følg deponiets regler

Kravene gælder for alle typer potentielt asbestholdigt affald. Ankommer du til deponiet med asbestaffald, der ikke er pakket korrekt
ind, må vi desværre bede dig køre igen. Du kan læse mere i vores folder om asbestaffald på Miljøcentret i Audebo her.

Hvorfor er asbest farligt?

Støv fra asbest indeholder asbestfibre i form af meget tynde nåle, som vi ikke kan se med det blotte øje. Indånder du asbeststøv, kan nålene sætte sig fast i dine lungers forgreninger. Her kan de udvikle alvorlige lungesygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft.

Hvad sker der med asbestaffaldet?

Potentielt asbestholdigt affald må ikke genanvendes. Derfor deponerer vi asbestaffaldet på vores miljøsikrede deponi i Audebo. På den
måde sikrer vi, at asbestfibrene ikke spreder sig og gør skade.

I tvivl?

Er du i tvivl om noget, så spørg os på genbrugspladsen. Du er også velkommen til at ringe til os på telefon +45 46 34 75 00