15.03.2023ARGO

Salg af Gadstrup Genbrugsanlæg

En virksomhedsoverdragelse af Gadstrup Genbrugsanlæg med de på ejendommen værende aktiver og medarbejdere, inklusive et krav om affaldshåndtering i en tidsbegrænset periode.

På Gadstrup Genbrugsanlæg modtages kommunalt affald, som håndteres (omlastes/klargøres til transport),
inden det bliver afsat til videre behandling. Genbrugsanlægget er ejet af ARGO og ligger på Finervej 3,
matr.nr. 1en, Salløv By, Snoldelev, 4621 Gadstrup, i Roskilde Kommune.

Gadstrup Genbrugsanlæg har en række fordele, der muliggør effektiv affaldshåndtering:
– Unik beliggenhed centralt i Roskilde Kommune med let adgang til relevant infrastruktur. Anlægget er
beliggende midt mellem motorvej 21 (Holbækmotorvejen) og motorvej E20 (Køge Bugt-motorvejen).
– Relevant miljøgodkendelse til behandling af en række affaldsfraktioner.
– Unik mulighed for etablering af virksomhed før det udvidede producentansvar for emballage, der
medfører nye markedsmæssige muligheder i branchen, træder i kraft.

Læs reviderede Salgsannonce – af 12. maj 2023