08.06.2022ARGO

Sortering af madaffald og andet genanvendeligt erhvervsaffald

I forbindelse med et pilotprojekt, der har til formål at optimere virksomheders affaldssortering af genanvendelige materialer modtager et stort antal virksomheder et brev i løbet af maj. Brevet er en fælles opfordring fra kommuner, ARGO som affaldsbehandler, ARI Affalds – og ressourceindustrien, samt øvrige af erhvervslivets brancheforeninger, som dels giver gode råd til, men også direkte hjælp til optimeringen af affaldssorteringen.

Det bliver snart lovpligtigt for alle, private som virksomheder, at sorterer affaldet i ti typer af affald – og hvorfor ikke varme op til opgaven allerede nu. De virksomheder som bliver eller allerede er kontaktet, har bopæl i kommunerne Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød.

Det har i flere år været et lovkrav, at alle virksomheder skal sortere genanvendelige materialer til genanvendelse. Dette skærpes yderligere fra 1. januar 2023, idet virksomheder, ligesom private, fremover skal sortere en række specifikke typer af affald til genanvendelse.
Data og tidligere stikprøver har vist, at op imod 50% af det affald fra erhverv som i dag forbrændes, kan være genanvendeligt.

Pilotprojekt tager udgangspunkt i virksomheder med madaffald
For at afgrænse pilotprojektet og samtidig sætte fokus på, for mange en ny kildesortering, tages der afsæt i madaffald. De virksomheder der er omfattet af pilotprojektet, er udvalgt på baggrund af branche og kommunernes kendskab til det lokale erhvervsliv. Har en virksomhed mad- eller kantineordning eller sælger eller producerer madvarer, så er det vigtigt at udsortere madaffaldet. Det udsorterede madaffald vil blive kørt til et forbehandlingsanlæg, hvor emballager sorteres fra, og resten afgasses og omdannes til biogas og gødning til landbruget.

Madaffald er: Frugt og grøntsager, kød, knogler og ben, brød, æggeskaller, skaldyr, brugte kaffefiltre og kaffegrums, brugte teposer mv.”

Virksomheder kan optimere affaldssorteringen med råd fra deres affaldsindsamler
Vi skal alle sortere og genanvende mest muligt af vores affald for at begrænse klimabelastningen, og for at bevare og passe bedst muligt på vores fælles ressourcer. I Danmark vælger virksomheder selv, hvilken indsamler de vil bruge til at få affaldet sendt til behandling og genanvendelse. Med baggrund i denne kampagne, tilbyder indsamlerne at gennemgå sorteringen med virksomheden, og på den måde opnå mulige forbedringer. Som virksomhed er man derfor meget velkommen til at kontakte sin indsamler for råd og vejledning.

Vurdering af indsats
Der er ikke sat et endegyldigt resultatmål på pilotindsatsen, da alle interessenter fortsat er i læringsfase. I foråret 2023 vil indsatsen bliver vurderet på baggrund af tilbagemeldinger fra indsamlere, stikprøver fra ARGO (behandlingsleddet) og kommunernes tilsynsrapporter.

Kampagne bakkes op af en bred kreds af interessenter
Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med nævnte sjællandske kommuner, det fælles kommunale affaldsselskab ARGO og brancheforeningen for Affalds- og Ressourceindustrien, der repræsenterer indsamlere og andre affaldshåndterende virksomheder. Derudover bakkes projektet op af en lang række brancheforeninger, herunder Dansk Erhverv, DTL, DI Service og Biogas Danmark.
I forlængelse af denne kampagne vil man fra kommunens side udvælge en række virksomheder, som i efteråret vil få et tilsynsbesøg for at følge op på kampagnen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, så kontakt Rie Døllner, kommunikationskonsulent i ARGO, på mob.: 6155 8605 eller rid@argo.dk