15.03.2024ARGO

Vær med i markedsdialogen om vores kommende CO2-fangstanlæg

Vi inviterer nu potentielle forretningspartnere og interessenter fra hele CCS-værdikæden til markedsdialog om etableringen af vores kommende CO2-fangstanlæg.

Senest i 2030 vil vi indfange CO2’en fra vores kraftvarmeværk og bidrage til, at vi når Danmarks mål om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent. Derfor indleder vi fra i dag en omfattende markedsdialog, som skal identificere og vurdere relevante organisatoriske og juridiske strukturer for projektet.

I vores informationsmateriale introducerer vi ARGOs vision og skitserer vores indledende overvejelser om etablering af et CO2-fangstanlæg på ARGOs kraftvarmeværk. Materialet fungerer som udgangspunkt for en dialog med potentielle interessenter og samarbejdspartnere.

Du finder materialet via link i kommentar.

Markedsdialogen er åben til midten af ​​april 2024.

Du er meget velkommen til at kontakte vicedirektør Klaus W. Hansen på kwh@argo.dk for mere info.