Farligt affald

Farligt affald er affald, der indeholder giftige og skadelige stoffer, der er særdeles skadelige for miljøet.