Ofte stillede spørgsmål – privat

Her finder du svar på mange af de spørgmål, du kan have som privat bruger af ARGOs tilbud

Må man aflevere sit private affald i en bil på gule plader?

Hvis køretøjet ikke er godkendt til privat kørsel, vil du blive faktureret for indkørsel på genbrugspladsen.

Hvis du har et dagsbevis fra Skat, kan du vise det til personalet, så bliver du fritaget for betaling.

 

Hvad med traktorer der er indregistreret med plader på?

Traktorer er velkomne, så længe de vejer under 3.500 kg.

Må traktorer, traktorlignende køretøjer mv. overhovedet være på genbrugspladserne?

Ja, så længe de overholder adgangsbestemmelserne, hvor det trækkende køretøj ikke må veje over 3.500 kg.

Hvis jeg nu låner en bil på gule nummerplader af et familiemedlem?

Hvis du kommer med erhvervsaffald skal du naturligvis betale for at aflevere det på genbrugspladsen. Hvis det er privat affald, skal du ikke betale.

Du skal dog være opmærksom på om den bil du låner, har tilladelse til at køre privat. Hvis bilen ikke har tilladelse til at køre privat, vil du automatisk modtage et girokort for dit besøg, da vi så regner med at det er erhvervsaffald, som du er kommet med.

Hvad hvis jeg lejer en bil, som er på gule nummerplader?

Hvis du lejer en bil på gule nummerplade vil den, hvis du lejer den hos et biludlejningsfirma, være indregistreret til både erhverv og privat kørsel og derfor ikke udløse en regning.

Hvis bilen kun er registeret til erhvervskørsel må den ikke bruges privat, og der vil blive sendt regning til udlejningsfirmaet, som vil foretage en viderefakturering.

Jeg har en bil på papegøjeplader/hvide plader - skal jeg betale for at køre ind?

Hver gang du ønsker at bortskaffe erhvervsaffald på genbrugspladsen, skal du henvende dig til pladspersonalet, og fortælle at det er erhvervsaffald, som du kommer med. Husk at oplyse navn og nummerplade.

 

Må jeg aflevere affaldet i sorte sække?

Nej, affaldet skal afleveres i gennemsigtige/klare sække. Der må ikke afleveres affald i sorte sække, papirsække mv.

Hvilket affald må jeg komme med på genbrugspladserne?

Du kan komme med alt affald, undtagen dagrenovation, på genbrugspladserne.

Jeg har affald til storskrald, men jeg kan ikke benytte genbrugspladsen. Hvilke muligheder har jeg?

Såfremt du som privat person er forhindret i at kunne aflevere affaldet på genbrugspladsen, kan du kontakte din bopælskommune, fordi kommunen er forpligtet til at anvise affald.

En del kommuner har en storskraldsordning. Nogle steder er der en ringeordning mens der andre steder er indsamlinger, hvor du skal tilmelde dig ordningen. Kontakt din hjemkommune for yderligere information.

Bemærk at storskraldsordninger udelukkende er for private – IKKE erhverv.

Hvad gør jeg med jord - kan det afleveres på genbrugspladsen?

 Ja, op til 1 kubikmeter jord må afleveres årligt per husstand. Har du mere jord, skal du kontakte din kommune omkring bortskaffelse.