Akkumulator fra biler

Skal sorteres som Bilbatterier

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

29