Ammunition

Skal sorteres som (skal afleveres til politiet)

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: