Bambus

Skal sorteres som Haveaffald

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

12