Bøger m. hård ryg

Skal sorteres som Bøger

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

42