Engangssprøjter (uden kanyle), ikke brugt

Skal sorteres som Farligt affald

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: