EPS (ekspanderet polystyren/flamingo)

Skal sorteres som Flamingo

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

38