Eternit Hardieplank

Skal sorteres som Deponi

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

22