Fibergibs

Skal sorteres som Gips

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

10