Fittings PVC

Skal sorteres som Hård PVC

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

23