Fotokopi

Skal sorteres som Fortrolige papir

Hvad sker der med affaldet?

ARGOs genbrugspladser tager gerne imod dine fortrolige papirer . Containerne står aflåst, og personalet på pladserne har ikke nøgler til låsene. Man skal putte papir i containerne via en smal sprække i låget.

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

25