Gasflaske

Skal sorteres som Trykflasker

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

30