Røgalarm (husk at fjerne batterierne)

Skal sorteres som Småt elektronik

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

24