Solarierør

Skal sorteres som Lysstofrør

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

19